• +98 914 691 5867

همین الان سفارش دهید

.هزینه سفارش را می‌توانید به صورت آنلاین و یا نقدی (پس از انجام سفارش) در محل پرداخت نمایید

!ماهیر چگونه کار می کند

چند کلیک تا نظافت منزل

!مابقی را به ماهیر بسپارید

.در زمان و محل مورد نظر سرویس انتخابی را از ماهیر دریافت کنید

تعیین محل سکونت

.آدرس خود را وارد کنید و محل دقیق را روی نقشه انتخاب کنید

انتخاب سرویس

.ابتدا سرویسی را که به آن نیاز دارید در وبسایت ماهیر انتخاب کنید

1232
مشتری
345
متخصص
501
سفارش
378
درخواست

نظرات کاربران

  • از خدمات راضی هستم و به دوستانم هم معرفی کردم. هم سفارش فرش داشتم و هم نظافت و هر دو به نحو عالی و احسن انجام شد.از خدمات راضی هستم و به دوستانم هم معرفی کردم. هم سفارش فرش داشتم و هم نظافت و هر دو به نحو عالی و احسن انجام شد.

    محمد نباتی از تبریز

  • از خدمات راضی هستم و به دوستانم هم معرفی کردم. هم سفارش فرش داشتم و هم نظافت و هر دو به نحو عالی و احسن انجام شد.از خدمات راضی هستم و به دوستانم هم معرفی کردم. هم سفارش فرش داشتم و هم نظافت و هر دو به نحو عالی و احسن انجام شد.

    محمد نباتی ― تبریز

  • از خدمات راضی هستم و به دوستانم هم معرفی کردم. هم سفارش فرش داشتم و هم نظافت و هر دو به نحو عالی و احسن انجام شد.از خدمات راضی هستم و به دوستانم هم معرفی کردم. هم سفارش فرش داشتم و هم نظافت و هر دو به نحو عالی و احسن انجام شد.

    محمد نباتی ― تبریز